File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 222, datë 12.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës së Republikës Sllovake, të Ambasadës së Republikës Çeke, të Ambasadës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, të Ambasadës Austriake dhe Ambasadës Greke, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.