File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 231, datë 13.04.2021 “Për miratimin e gazetarëve të Korporatës Austriake të Transmetimit (ORF), Albanian Post, Star Plus television, Reuters, Gazeta Ora (First Media Network), Euronews Albania dhe Mati Tv, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.