File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 232, datë 13.04.2021 “Për miratimin evëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Bullgare, të Ambasadës Spanjolle dhe të Ambasadës Hollandeze, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.