File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 236, datë 15.04.2021 “Për një ndryshim në vendimin nr. 37 “Për miratimin e modeleve të dokumentacionit të punës të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021? të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.