File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 237, datë 15.04.2021 “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes të disa QV-ve, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.