File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 24, datë 01.03.2022 “Për miratimin e procedurës së hedhjes së shortit për përcaktimin e kandidatit fitues për kryetar bashkie në rastet kur dy ose më shumë kandidatë marrin numër të barabartë votash”.