File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 24, datë 02.02.2021 “Për shpërndarjen e fondeve vjetore të partive politike në formën e ndihmës financiare vjetore për vitin 2021”.