File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 249, datë 17.04.2021 “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.