File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 25, datë 01.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 18, datë 15.02.2022, të Komisionit Rregullator, “Për rregullat procedurale për procesin e votimit dhe numërimit elektronik nëpërmjet pajisjes elektronike të votimit dhe numërimit (PEVN) në qendrat e votimit të bashkisë Vorë, qarku Tiranë, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.