File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 251, datë 17.04.2021 “Për nxjerrjen jashtë përdorimit të vulës së KZAZ-së nr. 69, qarku Korçë dhe zëvëndësimi me vulën rezervë”.