File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 26, datë 01.02.2023 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Durrës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Luljeta Agim Metani”.