File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 260, datë 21.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe vëzhguesve afatshkurtër të NDI Albania, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.