File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 275, datë 22.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të disa KZAZ-ve dhe sekretarit të KZAZ-së nr.5, Qarku Shkodër”.