File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 28, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja Demokratike Shqiptare për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.