File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 281, datë 23.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Polake, Amerikane, Norvegjeze, Malazeze dhe Këshillit të Evropës, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.