File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 292, datë 24.04.2021 “Për shqyrtimin administrative të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë””.