File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 338, datë 04.05.2021 “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për subjektin vetëdeklarues z. Zef Kin Hila, kandidat për deputet i subjektit politik, Partia Demokratike e Shqipërisë- Aleanca për Ndryshim, Qarku Shkodër, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.