File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 353, datë 05.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Agjencisë Telegrafike Shqiptare”.