File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 356, datë 11.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj z. Amando Hasa, Shef Sektori tek Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore”.