File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 368, datë 25.05.2021 “Për shpalljen e mozgjedhshmërisë së kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Socialdemokrate, Qarku Shkodër, z. Gledis Esat Çeliku, për plotësimin e vakancës në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë”.