File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 372, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj z. Florian Tahiri, kandidat për deputet për subjektin zgjedhor PD-AN”.