Categories: Akte
Vendim nr. 391, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 1382 prot., datë 16.04.2021, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor”.