File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 4, datë 9.1.2024 “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Sokol Abedin Kullolli, kandidat për anëtar në Këshillin e Bashkisë Gramsh, Qarku Elbasan, i propozuar nga subjekti zgjedhor Partia e Reformave Demokratike Shqiptare”.