File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 402, datë 11.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 1328, datë 13.04.2021 të qytetarit, përcjellë nga Institucioni i Presidentit të Republikës, për shkelje të parashikuar në Kodin Zgjedhor, ndaj Ministrit të Mbrojtjes, z. Niko Peleshi”.