File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 404, datë 14.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të ankesës së qytetarit, për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9 datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Drejtorisë Rajonale Vlorë”.