File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 405, datë 25.04.2023 “Për vlerësimin e raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 7 Prill-13 Prill 2023”.