File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 419, datë 24.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kallëzimit, për shkelje të parashikuara në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Lushnjë”.