File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 42, datë 06.01.2021 “Për deklarimin e përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës së rezultatit të verifikimit të z. Armand Hamit Rama”.