File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 421, datë 30.06.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dropull, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj. Alketa Kiço Basho”.