File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 428, datë 22.07.2021 “Për përcaktimin e vlerës në para të një vote të vlefshme për zgjedhjet për Kuvend e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.