File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 429, datë 22.07.2021 “Për kompensimin financiar paszgjedhor që do tú shpërndahet subjekteve zgjedhore pjesëmarrëse në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.