File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 43, datë 04.02.2022 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ nr. 2, qarku Shkodër, sekretarit të KZAZ nr. 2, qarku Shkodër dhe sekretarit të KZAZ nr. 4, qarku Shkodër”.