File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 43, datë 2.5.2024 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Mirditë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor “Partia Social Demokrate”, z. Nikolin Prend Luli”.