File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 436, datë 29.07.2021 “Për plotësimin e vakancës së krijuar në Këshillin e Bashkisë Korçë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj. Ornela Petrit Alikaj”.