File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 44, datë 09.02.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Tropojë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Albana Hysenukaj”.