File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 44, datë 2.5.2024 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Kavajë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor Koalicionit “Bashkë Fitojmë”, z. Enea Dhimitër Stefa”.