File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 445, datë 17.09.2021, Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Shkodër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, zj. Diandra Ferit Kraja”.