File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 45, datë 2.5.2024 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Kamëz, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Dritan Shaban Bresa”.