File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 452, datë 21.09.2021 “Për rishqyrtimin administrativ të shkeljes së dispozitave të Kodit Zgjedhor dhe vendimit nr. 9 datë 24.12.2020, në lidhje me zhvillimin e veprimtarisë me qëllime zgjedhore në ambientet e shkollës së mesmë “Shëmri”, Kukës”.