File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 46, datë 09.02.2021 “Për shqyrtimin administrative të denoncimeve për shkeje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj kryetarit të bashkisë Tiranë, z. Erion Veliaj”.