File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 463, datë 11.11.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Maliq, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Xhensila Pëllumb Nakoleci”.