File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 465, datë 11.11.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Cërrik, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Aurel Ramis Musta”.