File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 472, datë 03.12.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Mirditë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Ardhmëria Shqiptare, z. Nikolin Prend Luli”.