File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 481 date 10.5.2023 “Për vlerësimin e raportimeve dhe denoncimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 21 Prill – 27 Prill 2023”.