File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 486, datë 11.5.2023 “Për vlerësimin e raportimeve dhe denoncimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 28 Prill – 04 Maj 2023”.