File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 49, datë 24.5.2024, “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Pukë, me kandidatin nga lista shumemërore të subjektit “Partia Aleanca Demokratike Shqiptare”, z. Alban Zef Lleshi”.