File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 494, datë 11.5.2023, “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 404, nga z.Ivi Kaso, për hapjen e zyrave zgjedhore afër qendrave të votimit, nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, në bashkitë Lushnjë dhe Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.