File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 496, datë 11.5.2023 “Për vlerësimin e raporteve të monitoruesve të fushatës zgjedhore për periudhën e monitorimit 9 maj deri më 10 maj 2023”.