File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 497, datë 11.5.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 408, nga z. Ivi Kaso për hapjen e zyrës zgjedhore nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” afër KZAZ-së, Bashkia Tiranë, për Zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore, të datës 14 maj 2023”.