File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 500, datë 12.5.2023 “Për miratimin e listës emërore të shtetasve të cilët mund të emërohen kryesisht nga KQZ për plotësim të vakancës në KZAZ, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.